ИСТОРИЯУЧРЕДЕНА: 25 март 1990 г. на извънредна Федерална конференция.
ЧИСЛЕНОСТ: 10 417 синдикални членове, обединени в 77 синдикални организации.

ОТРАСЪЛ: НФМЕ е доброволно обединение на автономни синдикални организации и съюзи на работещите в машиностроителната, металообработващата, електротехническата, електронната и други промишлености.

ОРГАНИ: Конгрес, Федерален съвет, Изпълнително бюро, Председател, Федерална ревизионна комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илия Венциславов Илиев.

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА: Изградени са в 11 области.

МЕЖДУНАРОДНО ЧЛЕНСТВО: Член на форума за Централна и Източна Европа на Европейската федерация на металоработниците.