Анализ на производителността на труда и работна заплата в сектор C28: "Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение"

AttachmentРазмер
Project_KNSB_part2.pdf900.14 KB
Project_KNSB_part1.pdf858.91 KB